Turistområde

 

I november 2005 utsågs Åkulla bokskogar till Hallands första turistområde. Vägen dit visas med brunvita skyltar med boklöv från tre håll: Från väg 153 mellan Varberg och Ullared, väg 154 mellan Falkenberg och Ullared, samt från Tvååker i södra Varberg. Trafikverket i Sverige har beslutat att använda denna typ av skyltar vid världsarv, turistmål, turistområde eller turistväg.

För att uppfylla Trafikverkets kriterier för att få använda skyltarna, bland annat att god information ska finnas i området, har Åkulla bokskogar intresseförening fått stöd av Jordbruksverket genom Länsstyrelsen i Halland. När man kommer in i området finns nu på fyra ställen (Åkulla Friluftsgård, Ästad Gård, Dagsås kyrka och Svartrå kyrka) utarbetade informationstavlor på tre språk vilka orienterar besökarna inom området. Verksamheterna i Åkulla bokskogar har under en tioårsperiod byggt upp en samverkan med gemensam marknadsföring och temadagar med medel från olika EU-projekt.


De verksamheter som finns i dag, mat, boende, kurser och konferenser, evenemang, aktiviteter och besöksmål, kompletteras med utveckling av strövstigar och vandringsleder i området.
I september 2010 invigdes tio nya strövstigar, jämt spridda över området.

Åkulla Beech Forests is an official tourist area.

 

Die Åkulla Buchenwälder sind ein offizielles Tourismusgebiet.

 

Kontakt

Åkulla bokskogar intresseförening kan du komma i kontakt med genom någon i styrelsen:

Ulla Arvidsson, ordf. ramhall@telia.com, 0340-35384          
Birgitta Clausson, birgitta.clausson@telia.com 0340-36044
JeanetteCarlsson,info@ostroofarfarm,com 0340-45036      Rolf Carlsson, rolf@astadgard.nu 0340-46061     
Björn Uhlin, info@akulla.eu 0340-36057
Eva Rynefors, info@kulturgarden,com 0346-23343

Ett speciellt ritad boklöv är symbolen på de brunvita skyltar som nu lotsar oss till Åkulla Bokskogar.


Fakta
Ett Turistområde får brunvita skyltar som vägvisare och är ett område som trafikverket anser ha ett speciellt stort turistiskt intresse. För att bli ett Turistområde ska området bland annat vara väl samlat, ha ett gemensamt tema och vara unikt. Sedan 2003 har brunvita skyltar funnits i Sverige och Åkulla Bokskogar är Sveriges sjunde Turistområde